Br. Jacek Henryk Szpręglewski OP

Brolis Jacek į Dominikonų ordiną įstojo 1986 m. Jis yra Vilniaus vienuolyno prioras nuo 2017 m. birželio mėnesio.