Br. Jokūbas Marija Goštautas OP

Brolis Jokūbas Marija į dominikonų ordiną įstojo 2014 m. Vienuolyno prioras. Teologijos licenciatas. Dėsto Vilnius kunigų seminarijoje.