Dominikonai pasauliečiai

Dominikonai – ne tik broliai ir kontempliatyviosios seserys!

Taip pat yra dominikonų ordino pasauliečiai, vyrai ir moterys, tiek susituokę, tiek šeimos dar nesukūrę. Jie gyvena sekuliariame pasaulyje, bet yra Pamokslininkų (dominikonų) ordino nariai. III-ojo dominikonų ordino sūnūs ir dukros savo krikščioniškame gyvenime siekia Dominikonams brangių tikslų ir įsipareigoja dalyvauti jų misijoje – pamokslavime.

Norėdami daugiau sužinoti apie tretininkus, galite aplankyti jų FB puslapį ar žiurėti jiems skirtą „Šventadienio mintys“ laidą.