Ligonių sakramentas

Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. (Jok 5,14-15)

Kamuojant negaliai galite ateiti į bažnyčią arba pasikviesti kunigą į namus ar ligoninę. Taip pat Ligonių sakramentą galima priimti prieš sudėtingą operaciją.