Maldos prašymas sudėtinėms Šv.Mišioms

Pasirinkite dieną, kada norėtumėte, kad būtų meldžiamasi Jūsų maldos prašymu,
sudėtinėse šv. Mišiose. Šiokiadieniais 12:00 val. arba sekmadieniais 11:00 val.

Siųsti

Aukoti galite:
AB SEB bankas: LT95 7044 0600 0160 0149
Gavėjas: Pamokslininkų ordino Dominikonų
Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynas
Prašome nurodykite
Mokėjimo paskirtis: Auka už Šv. Mišias (Šv. Mišių data)