Kuriame Lietuvos ateitį

es

2019-06-17 Pasirašyta projekto „Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“ sutartis. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų ordino) bažnyčia yra kultūros paveldo objektas, jos statusas – valstybės saugomas objektas (Uk 37604).
Siekiant vienuolyno bažnyčią pritaikyti kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms, turistinėms reikmėms, bus atlikti pastato tvarkomieji paveldosaugos bei tvarkomieji statybos darbai. Įgyvendinus projektą atitinkamai bus pritraukti didesni lankytojų srautai, didinamas Dominikonų ordino kultūros paveldo Lietuvoje žinomumas. Sutvarkius vienuolyno bažnyčią (Uk 1082-0000-2014), bus padidintas jos žinomumas, o teikiant kokybiškas kultūrines, edukacines, socialines ir turistines paslaugas bus pritraukti papildomi lankytojų srautai.
Projekto įgyvendinimo metu bus pakeistas pagrindinis bažnyčios stogas, restauruoti šiaurinis, pietinis ir vakarinis fasadai, pakeisti langai, sutvarkyti pamatai, suremontuotas įėjimas į bažnyčios kriptą.
Projekto suma 1 050 489,87 EUR. Projektui skirta 668 493,55 EUR Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų. 381 996,32 EUR prie projekto įgyvendinimo prisideda VšĮ „Šv. Jokūbo kultūros centras“ ir projekto partneriai Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas, bei Dominikonų ordino Prancūzijos provincija.
Projektas įgyvendintas 2024 m. sausis.