Kaip mes gyvename?

XIII amžiaus pradžioje Šv. Dominykas įkūrė naują vienuolių ordiną, kurio tikslas yra gyventi krikščionišką gyvenimą, paremtą Apaštalų gyvenimo idealu. „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Jie laikėsi drauge ir visa turėjo bendra. (Iš Apaštalų darbų, 2:42,44)