Pašaukimas

Šv. Dominykas Guzmanas įkurė Pamokslininkų ordiną tam, kad būtų skelbiama Evangelija. Jau beveik aštuonis šimtus metų dominikonai skelbia Gerąją Naujieną apie išgelbėjimą visur ir visais būdais. Mūsų pamokslavimas kyla iš kontempliacijos - pokalbio su Dievu, kuris skatina pasidalinti su kitais žmonėmis kontempliacijos vaisiais. Svarbus ordino bruožas - studijos, tai yra tiesos (Veritas) pažinimas. Mes gyvename bendruomenėse laikydamiesi vienuolinio skaistumo, klusnumo ir neturto dvasios. Mūsų vienybės šaltinis - liturgija, kurioje kartu garbiname Dievą.