Išgirsti laiko kalbą

Pamokslininkų ordinas negali apsiriboti tik tam tikra visuomenės dalimi. Dominikonai privalo ieškoti vis naujų galimybių, padedančių priartėti prie kiekvieno žmogaus ir suteikti ryžto drąsiai atsiliepti į šiandienos metamus iššūkius. Paskutiniosios generalinės kapitulos apibrėžė keturis ordino prioritetus:
- nešti Kristų nekrikščioniškojo pasaulio žmonėms;
- statyti krikščioniškąjį gyvenimą technologijų valdomame pasaulyje;
- griežtai kovoti su pasaulyje vyraujančia neteisybe;
- vieningai priešintis vis stiprėjančiam žmogiškosios prasmės praradimui ir vienišumui.
Todėl mūsų veikla neapsiriboja vien prie vienuolyno stovinčia bažnyčia. Dominikoniškas pašaukimas mus ragina eiti ten, kur jaučiamas Dievo Žodžio alkis.