Dominikonų ordino tikslas

Dominikono gyvenimas, palaimintas Bažnyčios yra skirtas visiems, tikintiesiems ir atitolusiems nuo tikėjimo. Kaip šv. Dominykas suprato savo epochos poreikius, taip ir broliai gilinasi į šiandienos klausimus, žmonių rūpesčius ir džiaugsmus. Brolių gyvenimas yra dvasinė tarnystė žmonėms: drąsinti tikėjime ir gyvenime, liudyti apie Dievo artumą ir meilę, prisidėti prie žmogiškojo gyvenimo prasmės suvokimo ir ugdyti krikščionies, kaip Bažnyčios nario sąmoningumą.