Nuo antros Velykų dienos iki Dievo gailestingumo sekmadienio (Atvelykio)
Gailestingumo savaitė.
Kviečiame rašyti maldos prašymus už gyvuosius.


Šv. Mišiose gali dalyvauti iki 15 asmenų

Pirmadieniais - Šeštadieniais: 12:00 val. ir 18:00 val. lietuvių k.
Sekmadieniais: 9:00 val., 11:00 val. ir 18:00 val. lietuvių k., 16:00 val. lenkų k.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias
Susitikti su kunigu galima po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje

Šiokiadieniais 12:00 val., sekmadieniais 11 val. ir 16:00 val. (PL)
Šv. Mišios bus transliuojamos facebook paskyroje.

Kviečiame rašyti maldų prašymus sudėtinėms šv. Mišioms

Learn More
es

Bažnyčios skelbimai

skelbimai

Bažnyčios skelbimai

skelbimai

Grabnyčių žvakės

skelbimai

Learn More

Lukiškių Dievo Motina

Viena seniausių Lietuvoje mūsų laikus pasiekusių ikonų

Lukiškių Dievo Motinos su Kūdikiu ikona (XV a. pab. - XVI a. pr.) - nuo XVII a. Lukiškių dominikonų bažnyčioje garsi stebuklais, dėl kurių pavadinta mistiniu fontanu - nutapyta pagal žymios Smolensko Dievo Motinos Hodegetrijos ikonos provaizdį. Dievo Motina Hodegetrija (Rodanti Kelią) - tai, pasak tradicijos, šv. evangelisto Luko sukurtas Marijos atvaizdas.

Learn More

Dominikonai – pamokslaujantys vienuoliai

Laudare. Benedicere. Praedicare

Dominikonai – Katalikų Bažnyčios vienuoliai. XIII amžiaus pradžioje Šv. Dominykas įkūrė naują vienuolių ordiną, kurio tikslas yra gyventi krikščionišką gyvenimą, paremtą Apaštalų gyvenimo idealu. „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Jie laikėsi drauge ir visa turėjo bendra.“ (Iš Apaštalų darbų, 2:42,44).
Šv. Dominykas Guzmanas įkurė Pamokslininkų ordiną tam, kad būtų skelbiama Evangelija. Jau daugiau nei aštuonis šimtus metų dominikonai skelbia Gerąją Naujieną apie išgelbėjimą visur ir visais būdais. Mūsų pamokslavimas kyla iš kontempliacijos - pokalbio su Dievu, kuris skatina pasidalinti su kitais žmonėmis kontempliacijos vaisiais. Svarbus ordino bruožas - studijos, tai yra tiesos (Veritas) pažinimas. Mes gyvename bendruomenėse laikydamiesi vienuolinio skaistumo, klusnumo ir neturto dvasios. Mūsų vienybės šaltinis - liturgija, kurioje kartu garbiname Dievą.

Learn More

Dominikonų ordinas

Ordo Praedicatorum

Dominikonų ordinas arba Brolių pamokslininkų ordinas (lot. Ordo Praedicatorum, sutrumpintai OP arba O. P.) – Romos katalikų vienuolių religinis ordinas. Popiežiaus teisių ordinas, jas 1216 m. patvirtino popiežius Honorijus III. Ordinas vadovaujasi Šv. Augustino regula ir savo konstitucija. Jo tikslas – skelbti Dievo žodį, studijuoti.