Maldos prašymas sudėtinėms šv. Mišioms

Sudėtinės Šv. Mišios: šiokiadieniais 12:00 val., sekmadieniai 11:00 val.


Dėl atskirų Šv. Mišių 18:00 val. ar sekmadienį 9:00 val.
teirautis +370 5 212 4611 arba rastine@dominikonai.lt
_________________________________
Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias
Susitikti su kunigu galima po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje

Learn More
es
Learn More

Uždek žvakę

Kviečiame prisidėti auka prie bažnyčios remonto

Prasidėjo Dominikonų bažnyčios tvarkybos laikas.
Per kelis ateinančius metus bus renovuotas bažnyčios stogas ir sienos.
Kviečiame visus geros valios žmones prisidėti auka prie projekto įgyvendinimo.
Dėkodami už aukas broliai dominikonai melsis Jūsų maldos prašymais, kasdien uždegs žvakutę.

Learn More

Lukiškių Dievo Motina

Viena seniausių Lietuvoje mūsų laikus pasiekusių ikonų

Lukiškių Dievo Motinos su Kūdikiu ikona (XV a. pab. - XVI a. pr.) - nuo XVII a. Lukiškių dominikonų bažnyčioje garsi stebuklais, dėl kurių pavadinta mistiniu fontanu - nutapyta pagal žymios Smolensko Dievo Motinos Hodegetrijos ikonos provaizdį. Dievo Motina Hodegetrija (Rodanti Kelią) - tai, pasak tradicijos, šv. evangelisto Luko sukurtas Marijos atvaizdas.

Learn More

Dominikonai – pamokslaujantys vienuoliai

Laudare. Benedicere. Praedicare

Dominikonai – Katalikų Bažnyčios vienuoliai. XIII amžiaus pradžioje Šv. Dominykas įkūrė naują vienuolių ordiną, kurio tikslas yra gyventi krikščionišką gyvenimą, paremtą Apaštalų gyvenimo idealu. „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Jie laikėsi drauge ir visa turėjo bendra.“ (Iš Apaštalų darbų, 2:42,44).
Šv. Dominykas Guzmanas įkurė Pamokslininkų ordiną tam, kad būtų skelbiama Evangelija. Jau daugiau nei aštuonis šimtus metų dominikonai skelbia Gerąją Naujieną apie išgelbėjimą visur ir visais būdais. Mūsų pamokslavimas kyla iš kontempliacijos - pokalbio su Dievu, kuris skatina pasidalinti su kitais žmonėmis kontempliacijos vaisiais. Svarbus ordino bruožas - studijos, tai yra tiesos (Veritas) pažinimas. Mes gyvename bendruomenėse laikydamiesi vienuolinio skaistumo, klusnumo ir neturto dvasios. Mūsų vienybės šaltinis - liturgija, kurioje kartu garbiname Dievą.

Learn More

Dominikonų ordinas

Ordo Praedicatorum

Dominikonų ordinas arba Brolių pamokslininkų ordinas (lot. Ordo Praedicatorum, sutrumpintai OP arba O. P.) – Romos katalikų vienuolių religinis ordinas. Popiežiaus teisių ordinas, jas 1216 m. patvirtino popiežius Honorijus III. Ordinas vadovaujasi Šv. Augustino regula ir savo konstitucija. Jo tikslas – skelbti Dievo žodį, studijuoti.